НАПИТКИ

Soft Drinks

0,25 l

Pepsi, Mirinda, Tonic

40 Kč

0,3 l

Juice: Orange, Apple, Multivitamin, Tomato, Grapefruit, Ananas

40 Kč

0,33 l

Mattoni Grand

40 Kč

0,75 l

Mattoni

70 Kč

0,33 l

Aquila

40 Kč

0,75 l

Aquila

70 Kč

0,25 l

Ice Tea

40 Kč

Hot Beverages

Coffee espresso

40 Kč

Cappuccino

50 Kč

Latte special (with caramel)

60 Kč

Hot Chocolate

50 Kč

Lady Latte (with eggnog)

80 Kč

Tea fruit, dark, green, mint

40 Kč

Hot Wine

70 Kč

Grog

70 Kč